Det finnes mye ekstra tilleggsutstyr man kan koble opp mot boligalarmen. Les videre for å finne ut hvilke smarte tilleggsfunksjoner som finnes på markedet.

Husdyrtilpasning

En tilleggsfunksjon som kan være av interesse for mange er husdyrtilpasning. Har du en hund eller katt kan de gå fritt rundt i boligen selv om du har alarm på. Dette er en god løsning dersom du lar husdyret ditt få være hjemme mens du er på jobb. Her er det kun en begrensning og det er at husdyret kan ikke overstige 15 kg, er hunden din større enn dette finnes det andre gode alternativer.

Glassbrudddetektor

Videre ønsker vi å nevne glassbruddetektor som reagerer dersom noen knuser et vindu. Dette kan plasseres ved ytterdørens vinduer eller andre vinduer der det kan være risiko for at noen bryter seg inn.

Panikkalarm

Panikkalarm er godt for de som trenger ekstra personlig sikkerhet og vil passe godt for noen som bor alene eller ikke alltid føler seg 100% trygg uansett hva grunnen måtte være. Selskapene Sector Alarm og Verisure tilbyr sine kunder panikkalarm og her vil en vekter rykke ut uansett hvorfor du utløste alarmen. Dette er godt å ha dersom noe skjer.

Kodelås på døren

Ønsker du en lettere hverdag kan du skaffe deg en ny lås med kodelås i samme slengen som du skaffer deg ny boligalarm. En elektrisk lås kan kobles sammen med en boligalarm, noe som gjør at man kan både åpne ytterdøren og ta av alarmen når man kommer hjem. Dette er praktisk for hele familien, og man unngår en falsk alarm fordi man hadde tankene andre steder.

Temperatur og vannsensor

Andre ekstra komponenter er slik som temperatur- og vannsensorer som oppdager vannlekkasjer eller fuktighet i boligen. Ved å bli varslet tidlig får man gjort noe før skadene blir for store.

Som du skjønner finnes det mange ulike ekstra komponenter man kan skaffe seg med en boligalarm. Du bør derfor finne ut hva du har behov for og hva du før du går for det endelige valget av boligalarm. Det er jo så mange muligheter!